05705

Name: Purex Premium 2-ply White Bath Tissue - 506 sh/roll 60/case Type: A2 Unit: CASE

05144

Name: White Swan 2-ply Bath Tissue - 429 sh/roll 48/case Type: A2 Unit: CASE

05490

Name: Embassy Supreme 2-ply White Bath Tissue - 418sh/roll 40/case Type: A2 Unit: EACH

05610

Name: White Swan Jumbo Bath Tissue Jr.1-ply - 2000' roll 8/case Type: A2 Unit: CASE

05615

Name: Mini-Max 1-ply Bath Tissue - 1500' roll 18/case Type: A2 Unit: CASE

05620

Name: Purex Prem 2-ply Jumbo Bath Tissue Jr. - 1000' roll 8/case Type: A2 Unit: CASE

05625

Name: Mini-Max 2-ply Bath Tissue - 750' roll 18/case Type: A2 Unit: CASE

08301

Name: White Swan Facial Tissue 2-ply - 100/box 30/case Type: A2 Unit: CASE

08921

Name:Embassy® 2-Ply Facial Tissue - 100/box 30/case Type: A2 Unit: EACH

05485

2-ply Bath Tissue-Metro 500 sh/roll 48 case