Rayovac Floating Lantern 6V - 10 Led

85 Lumen
c/w battery - 6/case

EFL6V10LED-B